ఎంపీ లు పార్లమెంట్లో లొల్లీ చేసారు ….చివరికి టీడీపీకి చెందిన ఇద్దరు మంత్రులు రాజీనామా చేసారు ….మోడీలైన్ లోకి వచ్చారు. అయినా కేంద్రం నుంచి ఇసెత్తు స్పందన లేదు. రాజీనామాలు ఇవ్వడానికి వెళ్లిన మంత్రులతోనూ మోడీ ముక్తసరిగానే మాట్లాడటా. హోదా విషయంలో…

Continue Reading