ఓర్నీ కొండత రాగంతీసి పసలేని పాటపాడినట్లు ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి . ఎప్పటిలాగే బస్సు పార్ములాను నమ్ముకుంది. ఎన్నికలప్పడు బస్సు యాత్ర ఆపార్టీ కి కలిసివస్తుంది సీనియర్ నేతల సన్నాయి నొక్కుల మధ్య ఈ నెల26నుంచి బస్సు యాత్రకు శ్రీకారం…

Continue Reading