ఒకే …ఒకే ప్రజల్లో మోడీపై భ్రమలు తొలిగి పోయాయి . ఔను మోడీ ప్రతిష్ట మసకబారుతుంది. నిజమే ..నోట్ల రద్దు ,జి ఎస్ టి లాంటి చర్యలతో విసిగెత్తి పోయారు..నల్లకుబేరుల అట కట్టించలేదనే వాదన కరక్టే మొత్తానికి మోడీ దేశానికి ఎదో…

Continue Reading