ఎంత కష్టమైన నేను ఇచ్చిన మాట తప్పను …..ఎందుకంటే నేను మనిషిని ..ఐ ఆమ్ లివింగ్ ఇన్ సొసైటీ …ప్రతిఒక్కరికి భయం భాద్యత ఉండాలి…. వర్తమాన రాజకీయాల్లో దిగజారిపోతున్న విలువలే ప్రధానంగా రాజకీయ ఇతివృత్తంతో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరో…

Continue Reading