ఇద్దరు చంద్రులు ఒకేసారి ఢిల్లో డీ కొట్టడానికి సిద్ధం అవుతున్నారు. మోడీ తీరుతో రగిలి పోతున్న వీరు దేశ రాజకీయాల్లోనే చక్రం తిప్పి తమ సత్తా చాటాలనే ఉవ్విళ్ళు ఊరుతున్నారు. తమ రాష్ట్రాలను అభివృద్ధి పథం లోకి తీసుకెళ్లా లంటే కేంద్రం…

Continue Reading