పద్మభూషణ్ రామోజీ కూడా మోడీ తో తెగ తెంపులు చేసుకున్నట్లేనా? దశాబ్లాల వారి స్నేహానికి బీటలు వారినట్లేనా ?ప్రధానిగా ప్రమాణస్వీకారం చేసేరోజు మొదటి వరుసలో సీటు దక్కించుకొని . ఆరోజు ఏపీ సీఎం బాబు ఎక్కడో మూడో వరుసలో ఉన్నాడు కదా…

Continue Reading