పాలకులకపల్లకీ లు మోయడానికి పోటీ పడుతున్న తెలుగు మీడియా సామాన్యప్రజల కష్టాలు కన్నీళ్లు పట్టిచ్చుకునే పరిస్థితిలో ఎలాగో లేదు మారి సామాన్యులకు రక్షణకవచంగా మారిన సోషల్ మీడియాఫై tv9అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్నది రోడ్డు మీది చెత్త ను స్టూడియోలో కి తెచ్చి రోజంతా…

Continue Reading