జేపీ , జెడి లు తెలుగు ప్రజలకు పరిచయం అవసరం లేని ఆఫీసర్ కామ్ లీడర్లు …దేశంలోనే అత్యున్నత ఐఏఎస్ ,ఐపిఎస్ ,ఐఆర్ఎస్ లాంటి సర్వీసెస్ ను వదిలి రాజకీయాలోకి రావడం కొత్తమీకాదు. ఆ జాబితా చాంతాడు అంత ఉంది కానీ…

Continue Reading