ఆర్మూర్ ప్రాంతంలో రెండు దశాబ్దాల కాలం నుంచి అనూహ్యంగా పెరిగిన సాగు విస్తేర్ణంతో ఎర్రజొన్న పంటకు డిమాండ్ మొదలైంది. వ్యవసాయంలో పద్ధతులు కాకుండా సానుకూల పరిస్థితుల నేపదాయంలో పంటను సాగు చేసే ఆర్మూర్ ప్రాంత రైతులు ఎర్రజొన్న పంటఫై దృష్టి సారించారు.…

Continue Reading