ఆంద్రప్రదేశ్ లో అధికారంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణలో అస్థితత్త్వం కోలుపోతున్నది. అధినేత చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా అమరావతికి పరిమితి అయ్యారు కొత్త రాజధాని నిర్మాణమే ఆయనకు సవాలుగామారింది కేంద్రం ఆశించినంత సహకరించడం లేదు ఈ నేపథ్యములోనే అక్కడ ప్రత్యేకహోదా అంశం తెరమీదికి…

Continue Reading