మందకృష్ణ ,కోదండరాంలు ఏ కార్యం తలపెట్టిన పోలీసుల నుంచి అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయి. వారు ఏమి చేసిన రచ్చ అవుతుంది . వారి ప్రాబల్యాన్ని తగ్గించే ఏకార్యమైన వికటిస్తూనేఉంది. ముఖ్యంగా జాక్ (JAC) నేత కోదండరాం విషయంలో పోలిసుల చర్యలు ఫలించడం లేదు.…

Continue Reading